Velikonoční tvoření ve škole

Na Škaredou středu k nám s velikonočním tvořením dorazily 3 milé ženy ze sdružení Maska, Petra Roubalová, Zuzana Jochmannová a Jitka Hoczová. Děti měly možnost si vyrobit velikonočního zajíce z papíru a do něj nazdobit perníkové vejce, a také si vyzkoušely zdobení kraslic rozehřátým voskem a následné barvení. Výsledkem byly moc pěkné výtvory dětí, které si mohly odnést domů. Celá akce byla financována z projektu Podpora komunitních akcí a posilování rodinných vazeb na Jesenicku. Děkujeme tímto za milou akci.

Za ZŠ napsala Petra Jati

To top